Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku

Skargi/wnioski można składać:

 • listownie na adres:  KOMENDA MIEJSKA POLICJI w GDAŃSKU
                                  ul. NOWE OGRODY 27
                                  80 – 803 GDAŃSK
 • osobiście – w Biurze Przepustek KMP w Gdańsku na ul. Nowe Ogrody 27
 • faksem – na numer: 47 741 63 19
 • za pośrednictwem ePUAP - /KMPGdansk/SkrytkaESP (adres strony internetowej www.epuap.gov.pl)
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: dyscyplinaiskargi@gd.policja.gov.pl

 

                                                                             

 

WAŻNE!

            W dni robocze, w godzinach 8.00 – 14.00 (w poniedziałki w godzinach 8.00 – 15.30) w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, adres jw. funkcjonariusze działający w imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku – przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności Policji oraz udzielają informacji telefonicznie (58) 47 74 16 008.

 

WAŻNE!

 

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego,
 • dokładny adres do korespondencji,
 • dokładny opis zdarzenia.

 

 WAŻNE!

            Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

            Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

Metryczka

Data publikacji : 11.04.2018
Data modyfikacji : 17.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Damian Marcinkowski KMP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Alina Ostrowska
do góry