Informacje dla byłych policjantów - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dla byłych policjantów

Informacje dla byłych policjantów

PROCEDURA REKRUTACYJNA DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY POLICJI

 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

  1. Weryfikację złozonych dokumentów,
  2. Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w Kwestionariuszu Osobowym Kandydata Do Słuzby, w tym w Krajowym Rejestrze Karnym oraz Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności,
  3. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,
  4. Ustalenie przez Rejonową Komisję Lekarską MSW zdolności fizycznyej i psychicznej kandydata do służby w Policji,
  5. Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Podstawą prawną procedury rekrutacyjnej stanowi art. 25 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1782) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.).

 

Źródło: http://praca.policja.pl/pwp/ogłoszenia/95929,Procedura-rekrutacyjna-dla-bylych-funkcjonariuszy-Policji.html

Wygenerowano: Piątek, 6 kwietnia 2018, 10:25

Metryczka

Data publikacji : 13.12.2013
Data modyfikacji : 06.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Arkadiusz Opania
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Opania Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Arkadiusz Opania
do góry