Oświadczenia majątkowe - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

..

Oświadczenia majątkowe Komendantów Komisariatów Policji w Gdańsku

         Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Oświadczenia majątkowe:

> KP I w Gdańsku - podinsp. Celina Bemowska

> KP II w Gdańsku - podinsp. Piotr Dolny

> KP III w Gdańsku - podinsp. Adam Wilczewski

> KP IV w Gdańsku - asp. sztab. Mariusz Bojko

> KP V w Gdańsku - mł. insp. Adam Wójcik

> KP VI w Gdańsku - podinsp. Tomasz Adamowicz

> KP VIII w Gdańsku - nadkom. Jacek Domagała

> KP IX w Gdańsku - nadkom. Wojciech Milewski

 

 

Metryczka

Data publikacji : 06.03.2019
Data modyfikacji : 17.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Damian Marcinkowski Wydział Prewencji Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Alina Ostrowska
do góry