Oświadczenia majątkowe - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

..

Oświadczenia majątkowe za rok 2019
Komendantów Komisariatów Policji w Gdańsku

         Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Oświadczenia majątkowe:

> KP I w Gdańsku - nadkom. Celina Bemowska

http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/download/162/28663/KPI.pdf

> KP II w Gdańsku - nadkom. Grzegorz Piechowski

http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/download/162/28664/KPII.pdf

> KP III w Gdańsku - nadkom. Grzegorz Piórkowski

http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/download/162/28665/KPIII.pdf

> KP IV w Gdańsku - asp. sztab. Mariusz Bojko

http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/download/162/28666/KPIV.pdf

> KP V w Gdańsku - mł. insp. Dariusz Janicki

http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/download/162/28667/KPV.pdf

> KP VI w Gdańsku - podinsp. Tomasz Adamowicz

http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/download/162/28668/KPVI.pdf

> KP VIII w Gdańsku - mł. insp. Adam Wójcik

http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/download/162/32625/KPVIII.pdf

> KP IX w Gdańsku - nadkom. Wojciech Milewski

http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/download/162/28670/KPIX.pdf

 

Metryczka

Data publikacji 06.03.2019
Data modyfikacji 07.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Segin, Kierownik Kancelarii Tajnej
Osoba udostępniająca informację:
Alina Ostrowska, Wydział Prewencji KMP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Alina Ostrowska
do góry