Kierownictwo KMP Gdańsk - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo KMP Gdańsk

insp. Tomasz Hintz
 
KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W GDAŃSKU
insp. Tomasz Hintz
mł. insp. Sylwester Mieszczak
I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W GDAŃSKU
mł.insp. Sylwester Mieszczak
podkom. Grzegorz Piechowski
ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W GDAŃSKU
nadkom. Grzegorz Piechowski

Metryczka

Data publikacji : 12.03.2019
Data modyfikacji : 21.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Paweł Szczepański
Osoba udostępniająca informację:
asp. Paweł Szczepański KMP Gdańsk
Osoba modyfikująca informację:
Alina Ostrowska
do góry