Ogłoszenie o naborze

Wolne stanowisko malarza-murarza Wydziału Wspomagającego KMP w Gdańsku

Komendant Miejski Policji w Gdańsku poszukuje kandydatów na stanowisko:

Malarz – murarz Zespołu Administracyjno-Gospodarczego

Wydziału Wspomagającego KMP w Gdańsku

 • WYMIAR ETATU – 1

 • UMOWA NA CZAS OKREŚLONY - 12 miesięcy z możliwością przedłużenia

 • MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY – Komenda Miejska Policji w Gdańsku,

 • ADRES ul. Nowe Ogrody 27, 80-803 Gdańsk

 • WYNAGRODZENIE BRUTTO3.500,00 zł plus dodatek z tytułu wysługi lat

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • Wykonuje czynności malarskie i konserwatorskie

 • Usuwa przyczyny zawilgocenia ścian

 • Wykonuje inne prace zlecone przez przełożonego w tym prace porządkowe i transportowe

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie podstawowe

 • dyspozycyjność, komunikatywność

 • posiadanie obywatelstwa polskiego

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych

 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach
  dla potrzeb niezbędnych do procedury rekrutacji

 • wzór oświadczenia dostępny na stronie: http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/107/cywilne/wzory-oswiadczen/12825,Oswiadczenie-o-nieskazaniu-i-korzystaniu-z-praw-publicznych-wzor.html

Zatrudnienie kandydata następuje po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego i uzyskaniu Poświadczenia o dostępie do informacji niejawnych, które trwa od 1 - 3 miesięcy.

WARUNKI PRACY:

 • Bariery architektoniczne – brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

 • Dźwiganie ciężarów – sporadycznie do 20 kg

 • Praca na wysokości do 3 m

DOKUMENTY NIEZBĘDNE:

 • CV,

 • Podanie o pracę podpisane odręcznie,

 • Dokument potwierdzających wykształcenie, np. Kopia świadectwa, dyplomu,

 • Oświadczenie, wzór: http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/107/cywilne/wzory-oswiadczen/12825,Oswiadczenie-o-nieskazaniu-i-korzystaniu-z-praw-publicznych-wzor.html

Dokumenty proszę wysłać w zamkniętej kopercie ze wskazaniem stanowiska pracy, pocztą na adres:

Komenda Miejska Policji w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 27, 80-803 Gdańsk

Wydział Kadr
lub dostarczyć do recepcji Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Termin składania dokumentów do 30 września 2022 r. (decyduje data doręczenia lub osobistego dostarczenia dokumentów do urzędu).


 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dostępna na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku: http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/107/rodo/28295,RODO.html Tel. Kontaktowy: /47/ 74 16 369

Metryczka

Data publikacji : 02.09.2022
Data modyfikacji : 02.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Bartłomiejczyk Wydział Kadr i Doskonalenia Zawodowego KMP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Bartłomiejczyk
do góry